top of page

MOTTAGANDE AV ÅTERVÄNDANDE FAMILJER

Att få komma hem - Ett stödmaterial till socialtjänsten i de kommuner som har tagit emot, eller väntar på att ta emot, familjer från interneringsläger i nordöstra Syrien

 

Repatriate the Children - Sweden arbetar med uppföljning och mottagande av familjer som återvänder från interneringslägren i nordöstra Syrien, liksom med fortsatt råd och stöd till anhöriga till barn. I det arbetet har vi gjort betraktelser och dragit lärdomar som vi vill dela med kommuner och berörda yrkesverksamma inom det sociala fältet i syfte att bidra till ökad kunskap och förståelse bland tjänstepersoner som gör bedömningar och tar beslut gällande de återvändande familjerna. 

bottom of page