top of page
Full Logo - Sweden.png

Contact

 

For relatives of children, for Swedish municipalities and other public sector authorities, for politicians and decision-makers, for non-profit organizations and for media inquiries, please contact us by sending an e-mail to:

info@repatriatethechildren.org

All photos by Rena Effendi. All rights reserved. 

For footage request, please contact Rena Effendi. 

THANK YOU Rena Effendi for lending us your photos, Nina Derkert for the logo, and Christina Sandell for helping us with the website. 

Kontakt

 

För anhöriga till barn, för kommuner och andra myndigheter inom offentlig sektor, för politiker och beslutsfattare, för ideella organisationer och för medieförfrågningar, vänligen kontakta oss genom att skicka e-post till:

info@repatriatethechildren.org

Samtliga fotografier är tagna av Rena Effendi som har rättigheterna till fotona. Vid förfrågningar om att använda något av hemsidans foton, vänligen kontakta Rena Effendi.

Stort TACK till Rena Effendi för fotona, till Nina Derkert för loggan och Christina Sandell för hjälp med hemsidan.

bottom of page