top of page

What we do 

 

We want to raise awareness of the issue of the children in north east Syria, in order to contribute to knowledge-based decision-making where humanitarian principles, rule of law and security are united. 

 

We want to support relatives in Sweden of children in North East Syria.

We want to share our experiences and contribute with expertise, information and knowledge on the matter to decision makers, authorities, institutions and  organizations.

 

We want to spread the concept of Repatriate the Children to organizations, networks and actors in other countries to advocate for governments to take responsibility for resolving the situation with the best interests of the children, as soon as possible.

 

What we cannot do 


We cannot take responsibility for repatriation, repatriation trips or visiting trips for relatives.

 

We cannot guarantee that we can help on site.

 

We do not distribute financial contributions.

 

The children are our focus. 

Vad vi gör

Vi vill sprida kunskap och främja medvetenhet i frågan om barnen i nordöstra Syrien, för att bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande där humanitära principer, rättssäkerhet och krav på säkerhet förenas. 

 

Vi vill stödja anhöriga i Sverige till barn i nordöstra Syrien.

Vi vill dela med oss om våra erfarenheter och bidra med sakkunnighet, information och kunskap i frågan till beslutsfattare, institutioner, myndigheter och ideella organisationer.

 

Vi vill sprida konceptet Repatriate the Children till organisationer, nätverk och aktörer i andra länder för att tillsammans arbeta för att regeringar ska ta ansvar för att lösa situationen med barnens bästa som utgångspunkt, så snart som möjligt.

Vad vi inte kan göra


Vi kan inte ta ansvar för repatriering, repatrieringsresor eller besöksresor för anhöriga. 

 

Vi kan inte garantera att vi kan hjälpa till på plats. 

 

Vi delar inte ut finansiella bidrag. 

 

Barnen är vårt fokus.

bottom of page